Kategóriák

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Az Extrém Élményajándékok Kft. (1095, Budapest, Tinódi Lantos Sebestyén köz 1.)

nyereményjátékot hirdet a weboldalán (www.meglepkek.hu) feliratkozók számára.

Leírás és részvételi feltételek

A játékban havonta indul új forduló, visszavonásig. A játék kezdete: 2016.06.01.

1. Általános rendelkezések

 Az Extrém Élményajándékok Kft. „Nyerj élményt” nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője az Extrém Élményajándékok Kft. (továbbiakban: Szervező) (1095 Budapest Boráros tér 7. Duna Ház)

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező, a hírlevél feliratkozói számára egy egy-kattintásos játékot hirdet, amelyben egy kérdésre kell válaszolni, a feltett 4 lehetőség közül kiválasztva.

A sorsolás 2016.10. 20. napján történik meg, amelyről a nyertest e-mailben értesítjük.

Összesen 4 ajándékot lehet megnyerni:

  1. egy szélcsatornás lebegést,
  2. egy szimulátor tesztvezetést,
  3. egy különleges főzős randevút,
  4. egy Ferrari tesztvezetést

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt, akik a Szervező hírleveleire fel vannak iratkozva. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Extrém Élményajándékok Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést közzétesszük a www.meglepkek.hu weboldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Extrém Élményajándékok Kft. központi elérhetőségein adunk felvilágosítást: info@meglepkek.hu vagy a +36 30/4767-201-es telefonszámon.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama:

2016.09.27-tól 2016.10.18-ig

5. A nyertes kiválasztása

A Szervező véletlenszerűen kisorsol 4 db nyertest azok közül, akik minden feltételnek eleget tettek. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell nevével és címével e-mailben, vagy telefonon.

6. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot és további egyeztetés során bocsátjuk rendelkezésére a nyereményét.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

8. Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója az Extrém Élményajándékok Kft.

A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának rendelkezésére bocsátása.

A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatokat további promóciókra azonban felhasználhatja.

A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését.

Az adatkezelés időtartama a játék leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

NAIH 79825/2014

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottja férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

9. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Szervező

2016.09.20 Budapest

NAIH 79825/2014

Facebook
Az oldal tetejére

Nincs kedved kitölteni az egész űrlapot?

Kérj visszahívást és mi megcsináljuk helyetted!